Privacybeleid deelname ATB-tocht

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan onze toertochten
TWC De Zwoegers verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers aan onze toertochten voor de volgende doelstellingen:
• registratie van de deelnemers aan onze toertochten ten behoeve van de administratie van de deelnemers en het innen     van het inschrijfgeld;
• voorkomen van “zwartrijders”en ongeoorloofd gebruik maken van geboden faciliteiten;
• statistische doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• het deelnemen aan een door onze wielerclub georganiseerd toertocht of ander evenement.

Inschrijving kan op basis van een standaard NTFU inschrijfkaart of via Scan&Go.  TWC De Zwoegers kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:
1. Voornaam;
2. Tussenvoegsel;
3. Achternaam;
4. Adresgegevens;
5. Geslacht;
6. Telefoonnummer (vast en mobiel);
7. E-mailadres.
8. Lidmaatschapsnummer wielerunie en naam wielerclub

TWC “De Zwoegers” vernietigd binnen twee maanden deze inschrijfkaarten met persoonsgegevens nadat deze anoniem voor statistische doeleinden zijn verwerkt.

Vertrekking van persoonsgegevens aan derden

TWC De Zwoegers geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Voor de vastlegging van persoonsgegevens via Scan&GO hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met de NTFU.  Met deze partij hebben wij de afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Aan andere partijen dan de NFTU delen wij alleen persoonsgegevens als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Foto’s
Tijdens de door onze vereniging georganiseerde evenementen kunnen leden van de club of een beroepsfotograaf sfeerfoto’s maken voor interne en externe publicatie (onder andere regionale dagbladen en Facebook). Daarbij kunnen deelnemers herkenbaar in beeld komen. Bij de inschrijving zal de vereniging de deelnemers daarop attenderen en kunnen zij eventuele bezwaren vooraf kenbaar maken. Ook achteraf kunnen zij de vereniging van hun bezwaren in kennis stellen, waarna de vereniging de eventueel door haar gemaakte foto’s zullen verwijderen.

Klachten

Deelnemers die een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen hierover contact opnemen via ons e-mailadres twcdezwoegers@gmail.com


Volg ons!

Tourtochten NTFU